Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Jessheim kirke

20.03.2022 57 min

Gudstjeneste fra Jessheim kirke i Ullensaker kommune. Sokneprest Per-Kristian Bandlien er liturg og holder preken. Sokneprest Lilly Lauten er medliturg, mens Solveig Grene Seipæjærvi er tekstleser. Det musikalske ansvaret har kantor Jorunn Aasen Devold, og hun dirigerer også koret Voce. Jan-Øyvind Grung Sture medvirker på cello. Prekenteksten står i Lukas 22, v. 28-34. Salmene står i Norsk Salmebok på nr. 482 Deg å få skode, nr. 445 Trua ser dei kvite marker, nr. 120 Du er Guds sønn, den sterke, nr. 621 Nå dekkes bordet og nr. 117 Se, vi går opp til Jerusalem.

Medvirkende

Ensemble:
Voce
Lydtekniker:
Ida Larald Brenna
Lydtekniker:
Terje Hellem
Medvirkende:
Lilly Lauten
Medvirkende:
Per-Kristian Bandlien
Medvirkende:
Solveig Grene Seipæjærvi
Musikalsk leder:
Jorunn Aasen Devold
Musiker:
Jan-Øyvind Grung Sture
Programleder:
-