Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Klepp kyrkje

10.10.2021 · 57 min

Jubileumsgudstjeneste fra den 175 år gamle Klepp kyrkje på Jæren. Biskopen i Stavanger bispedømme, Anne Lise Ådnøy, holder preken. Ellers medvirker sokneprest Just Salvesen, prost Lars Sigurd Tjelle, Ingrid Lotsberg Norås og Ingelin Norbakken. Kantor Ola Sotnakk spiller orgel og piano. I tillegg hører vi solist Silje Helland Sotnakk og en messingkvartett. Prekenteksten er hentet fra Lukas 14, v. 1-12. Salmene fra Norsk Salmebok står på nr. 532 Guds kirkes grunnvoll ene, nr. 539 Dine løfter er mange, nr. 564 Som barn i ditt hus, nr. 617 Vårt alterbord er dekket, nr. 383 Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang og nr. 695 Rop det ut med hjertets jubel.

Medvirkende

Lydtekniker:
Kaj Hjertenes
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Anne Lise Ådnøy
Medvirkende:
Ingelin Norbakken
Medvirkende:
Ingrid Lotsberg Norås
Medvirkende:
Just Salvesen
Medvirkende:
Lars Sigurd Tjelle
Musikalsk leder:
Ola Sotnakk
Musiker:
Frank Roger Haukås Eikeland
Musiker:
Ingvild Rosenberg
Musiker:
Karianne Flåtene Nilssen
Musiker:
Øyvind Lapin Larsen
Musiker:
Inger Christine Roth Jakobsen
Musiker:
Torunn Elisabeth Grude
Programleder:
-
Solist:
Silje Helland Sotnakk