Gjerningsmann ukjent

Banksjef Harald Holme etterlyser en av sine ansatte. Etterforskerne Lier, Bjerke og Brun får en ny kriminalsak å løse. Kriminaldrama av Johs. Solberg. Tilrettelagt og instruert av Nils Nordberg. Teknisk regi: Odd Johan Nilsen. Annonsering ved Jan Egil Fjeld. Andre serie.

3. Avhør av pårørende

21.09.1984 39 min

Blant dem som var hos Stensby like før han ble drept, var hans datter som nettopp er kommet hjem fra Amerika. Politiet prøver nå å oppspore henne. Men også andre er vanskelige å finne – som Julius Kvernberg, kasserer i banken hvor Stensby arbeidet, en av sakens sjalu ektemenn. De som er med: Pål Skjønberg (Førstebetjent Kristian Lier), Bjørn Sundquist (Betjent Øyvind Bjerke), Birgitte Victoria Svendsen (Ellen Stensby), Merete Armand (Fru Holme), Ole-Jørgen Nilsen (Julius Kvernberg), Anne Katharine Krigsvoll / Anne Krigsvoll (Konstabel Eva Brun), Trond Brænne (Betjent Hansen), Reidun Nortvedt (Ruth Kvernberg), Kalle Øby (Gunnar Kristensen alias "Gliset"), Sverre Wilberg (Banksjef Holme), Elna Hallenberg Næss (Tomine). (3:4)

Medvirkende

Forfatter:
Johs Solberg
Produsent:
Odd Johan Nilsen
Regissør:
Nils Nordberg
Skuespiller:
Anne Katharine Krigsvoll
Skuespiller:
Birgitte Victoria Svendsen
Skuespiller:
Bjørn Sundquist
Skuespiller:
Elna Hallenberg Næss
Skuespiller:
Kalle Øby
Skuespiller:
Merete Armand
Skuespiller:
Ole-Jørgen Nilsen
Skuespiller:
Pål Skjønberg
Skuespiller:
Reidun Nortvedt
Skuespiller:
Sverre Wilberg
Skuespiller:
Trond Brænne