Folkemusikktimen

Vi snakkar om folkemusikken i Noreg til alle tider og møter unike folk som er lidenskapeleg interessert. Noregs lengstlevande radioprogram.

Landskappleiken - for 25, 50 og 75 år siden

25.06.2023 57 min