Distriktsprogram - Troms

Radiosendinger fra NRK Troms.

Morgensending fra NRK Troms

28.05.2019 2 t 34 min

God tirsdags morgen, kjære lyttere! I dagens sending skal vi innom flere ulike tema. Vi starter til havs, hvor fiskerinæringa mener det er å velge mellom pest og kolera dersom de skal sette ut ny smolt nå. Riskioen er stor for nye tap. Stormakten Kina liker ikke at Norge vil sette strengere rammer for hva slags forskning som skal foregå på Svalbard. Smarte løsninger på kritisk energiframtid for Senja: store batteri og solceller skal hjelpe utsatte fiskevær. I dag starter den første fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark. 50 000 innbyggere blir invitert til å svare på spørsmål om hva som kan påvirke helsen. Hvordan burde vi møte barn som vokser opp i strenge religiøse miljøer? Det skal det handle om på en Barnerettighetsfrokost i dag.

Medvirkende

Produsent:
Morten Hopkins Kræmer
Programleder:
Marit Eilertsen
Programleder:
Oda Viken