Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

26. oktober 2023

26.10.2023 57 min

Er ytringsfrihetens infrastruktur under press?

Medvirkende

Medvirkende:
Eirik Løkke
Medvirkende:
Gunnar Stavrum
Medvirkende:
Marte Ingul
Medvirkende:
Veslemøy Østrem
Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Ekstern Produksjon