Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Trumfer loven om samenes rettigheter alt?

15.04.2022 57 min

Svenske reindriftssamer kan komme med innsigelser hvis Norge vil sette opp vindmøller. En norsk statsborger kan nekte gruvedrift i Sverige. Nåtiden må også ta hensyn til framtiden. Betyr dette at den svensk-norske Lappekodisillen står over alle nasjonale planer og bestemmelser? Og hva gjør vi når kampen for klima kræsjer med urfolksretten?

Medvirkende

Gjest:
Laila Susanne Vars
Gjest:
Linda Haukland
Gjest:
Olof Andreas Stjernström
Gjest:
Robert Kippe
Gjest:
Synnøve Pedersen
Gjest:
Tor Enok Larsen
Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Anki Gerhardsen
Programleder:
Ekstern Produksjon