Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

En kritisk stemme. Utfordre de «riktige» meningene =sosial fordømmelse?

24.09.2021 56 min

Meningsmajoriteter og -minoriteter posisjonerer seg i forhold til hverandre. Ved ikke å ta tydelig avstand til upopulære meninger risikerer du at din egen sosiale kapital synker. Har vi kommet dithen at det å være en kritisk stemme og utfordre de «riktige» meningene fører til kollektiv sosial fordømmelse? Forflytning av samfunnsdebatten til digitale arenaer har ført til demokrati-sering, fordi flere kan delta, men truer samtidig demokratiet fordi bestemte former for meninger dominerer. Hva gjør det med oss? Er vi villige til å flagge meninger som betyr noe for oss, selv om vi risikerer å gjøre oss skikkelig upopulære? Når man utfordrer den interne enigheten, løper man høy risiko.

Medvirkende

Arrangør:
Protestfestivalen
Gjest:
Iben Thranholm, teolog, journalist og foredragsholder
Gjest:
Lars Gule, Førsteamanuensis, OsloMet
Gjest:
Ola H Grytten, Professor, økonom, historiker
Gjest:
Olav Østrem, jurist og forfatter
Gjest:
Vebjørn Selbekk, Redaktør, Dagen
Produsent:
Millimedia
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Tomm Kristiansen