Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

1. mai 2020

01.05.2020 57 min

Hvordan bidrar det organiserte arbeidslivet til å skape rettferdighet, omstillingsevne og effektivitet, og hvilke utfordringer står arbeidslivet overfor i dag? Hvordan kan vi også bruke trepartssamarbeidet til å løse utfordringene som vi nå står i, både koronakrise, klimaendringer, digitalisering og kompetansebehov? Tankesmien AGENDA inviterer partene til samtale om styrker og utfordringer for den norske modellen.

Medvirkende

Medvirkende:
Jan Christian Vestre
Medvirkende:
Nina Melsom
Medvirkende:
Peggy Hessen Følsvik
Medvirkende:
Sigrid Hagerup Melhuus
Medvirkende:
Sigrun Aasland
Produsent:
Tankesmien Agenda
Programleder:
Ekstern Produksjon