Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

26. august 2019

26.08.2019 · 57 min

Norsk politikk har utviklet seg til å bli en konkurranse om å bruke mest mulige penger. Ingen av partiene på Stortinget går inn for å redusere pengebruken. Dette gjenspeiler også den offentlige debatten: Praktisk talt ingen medier utfordrer politikerne på å begrense pengebruken. Hva skyldes denne utviklingen? Fungerer mediene som katalysator for økt pengebruk? Og er det mulig å få til en mer edruelig debatt om offentlige utgifter?

Medvirkende

Medvirkende:
Frøy Gudbrandsen, Politisk Redaktør, Bergens Tidende
Medvirkende:
Haakon Rikeles, Økonom, Civita
Medvirkende:
Ketil Raknes, Tidligere Statssekretær SV og Høyskolelektor, Høyskolen Kristiania
Medvirkende:
Ove Vanebo, Tidligere Statssekretær, FrP og leder i FpU, Kluge Advokatfirma
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ordstyrer: Eirik Løkke, Rådgiver Civita.