Are og Odin

Are og Odin: Pandemi

Are og Odin

Are og Odin lagde en sang om koronapandemien etter at Norge iverksatte de mest inngripende tiltakene i fredstid. De bruker melodien fra Jahn Teigens Do Re Mi og har kalt sin egen sang Pan De Mi.

Mer fra Are og Odin