Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

10.12.2019 20 min

Daenbiejjien dijjieh åadtjode govledh jïs healsoe-dïenesjem lea nuekies saemide, maam dijjieh maehtede darjodh jïs idie naan hijven utnieh jïh magkeres viehkie dijjieh maehtede åadtjodh.

Medvirkende

Gjest:
Johan Inge Greff
Gjest:
John Kappfjell
Medvirkende:
Piera Balto
Programleder:
Ailin M. Danielsen

Bli med på
lufta!

Med NRK-brukeren din kan du delta i avstemninger og sende meldinger til ditt favorittprogram.

Før du sender melding...

For å kunne sende melding må du godta noen ekstra vilkår.