Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.