Verdibørsen

Ideer og dilemmaer som utfordrer og gir deg nye tanker om samfunnet , vår historie og tiden vi lever i.

Forakten for kunnskap

27.05.2022 23 min

Demokratiet er det beste vi har, men nå er det truet bl.a. av kunnskapsforakt og mistenkeliggjøring av sannhet.