Verdibørsen

Ideer og dilemmaer som utfordrer og gir deg nye tanker om samfunnet , vår historie og tiden vi lever i.

Arbeid, moral og angsten for lediggang

20.09.2020 26 min

Er meningen med livet å stå opp om morran?. Verdibørsfilosofene lar seg inspirere av Høyres forslag om å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Hvilke tanker om arbeid ligger bak?