Verdibørsen

Ideer og dilemmaer som utfordrer og gir deg nye tanker om samfunnet , vår historie og tiden vi lever i.

Verdibørsen 31.01.2018

31.01.2018 56 min

UNNSKYLD! Så langt i år har det offentlige Norge vært preget av anklager, skyld, mistillit. Men etter regn kan det komme sol i form av forsoning, tilgivelse, ny tillit. Dog ikke uten et oppgjør: Hvor viktig er det å si unnskyld, og bør man alltid ta imot en unnskyldning? MONSTER. Monstre har også preget nyhetsbildet den siste tiden. Vi skal snakke om hvilken rolle monstre har spilt i vår kulturhistorie - og hvordan filosofen tenker om pedofili og etikk. Ved Jan Erlend Leine