Verdibørsen

Ideer og dilemmaer som utfordrer og gir deg nye tanker om samfunnet , vår historie og tiden vi lever i.

Blir undertrykte terrorister? Blir juryordningen avskaffet? Fri vilje - fins den?

17.01.2015 54 min

Verdibørsen lørdag 17. og søndag 18. januar har disse sakene: Er det de undertrykte som blir terrorister? -Å trekke direkte linjer mellom opplevelse av urett til grusom vold mot uskyldige mennesker er en forenkling, sier historiker KrF presser fram vedtak i Stortinget, vil avskaffe juryordningen. Det er en menneskerett å vite hva man er dømt for sier KrF'eren som har lagt fram forslaget om å avvikle juryordningen. Ny doktorgrad om begrunnelser i rettssystemet. Jussi Erik Pedersen har tatt doktorgraden på begrunnelser i rettsystemet, begrunnelse er viktigere enn å bevare juryen sier han. -Kunne vi handlet annerledes? Filosofipanelet om straff: Er vi ansvarlige for det vi gjør; Har vi fri vilje?. Og hvordan forholde oss til de som har sonet?