Utakt

Vi har spist kjøttkaker fra 1945 og håndhilst på Phil Collins. Vi har både trikot og klokkestreng på kontoret. Sånn er Utakt også - litt av alt. Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjæveland tenker høyt, ofte på sviktende grunnlag.

Cola-shampo og den vanskelige tida

27.10.2021 · 49 min

Mangel på hul spagetti, Stavangersmurfen snakker om reise-kaos i London og Kvindesland vil ha noe til kaffen