Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Splittelsen på venstresiden

28.11.2022 1 t 9 min

Vil venstresiden klare å løse klimakrisen uten å støte fra seg de som ikke kjører tesla, bor innenfor ring 3 og er grafiske designere? Forfatter og journalist Magnus Marsdal snakker om de eksistensielle identitetssakene og aksene som skaper emosjonell splittelse.