Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Informasjonskrig og vestlig trolling

06.02.2023 1 t 32 min

Det er ikke lenger bare den rasistiske onkelen din, gamle klassekamerater eller mellomstore firmaer som prøver å være morsomme på internett. En ny rapport viser at vestlige etterretningstjenester og militære er veldig aktive på sosiale medier, og prøver å påvirke borgere i andre land. Journalist i Morgenbladet Martin Gedde-Dahl og samfunnsviter Cecilie Hellestveit snakker om de virtuelle trollfabrikkene.