Trygdekontoret

Thomas Seltzer med gjester gir deg kvalifisert synsing og ren kvasi-idioti som gjør deg opplyst og forvirret. Tilbakemeldinger, ønsketenkning og traumer kan leveres per mail: trygdekontoret@nrk.no

Norge og korrupsjon

22.01.2024 1 t 3 min

Er vi naive når vi tror Norge er nesten fritt for korrupsjon? Bør tillit erstattes med mer mistenksomhet? Med Eva Joly og Nina Witoszek som sammen har skrevet boka "Det blåøyde riket".