Tore Sagens podkast

Tore snakker med folk som har noe interessant å fortelle, så slipper du å gjøre det.

# 19 Hva er New Public Management?

18.02.2021 59 min

Hvordan skal vi organisere offentlig sektor slik at publikum får et best mulig tilbud samtidig som vi bruker minst mulig skattepenger? Politikerne er uenige. Linn Herning redegjør for fakta og for hva hun tror er den beste løsningen.