Tett på

Ikke alle samer bor på vidda med massevis av rein. Denne podkasten er din døråpner til Sápmi – som trolig er mye mer sammensatt enn du visste. Programleder er Svein Lian, og redaktør er Jan Roger Østby.

Uønsket i Norge

25.09.2020 28 min

Elin-Anna Labba har skrevet en bok om tvangsflyttingen fra norskekysten, som hennes forfedre og mange andre samer led for 100 år siden. De levde et nomadeliv i takt med reinsdyrene og vandret mellom Norge og Sverige. Men plutselig ble det slutt på et levesett som hadde vart i hundrevis av år.