Tett på

Ikke alle samer bor på vidda med massevis av rein. Denne podkasten er din døråpner til Sápmi – som trolig er mye mer sammensatt enn du visste. Programleder er Svein Lian, og redaktør er Jan Roger Østby.

Fagfolk og pårørende

31.05.2019 25 min

Helsepersonell har rådet Lill Tove og Ingá Máijá til å snakke mindre samisk med barna sine. Hvordan er språk- og kulturforståelsen i det offentlige? Har helsepersonell tilstrekkelig med kulturforståelse i møte med samiske barn og foreldre?