Studio 2

Kultur og aktualitet rett i lomma? Ida Yasin Andersen, Kristian Bendiksen og Einar Lie Slangsvold gir deg det beste fra Studio 2.

Uvurderlege kulturminne som går tapt under krig

18.12.2023 11 min

Internasjonale lovar og reglar gir viktige kulturminne beskyttelse mot skadar og øydelegging i krigssituasjonar. Men denne beskyttelsen er ikkje alltid nok. Dei siste månadane har uvurderlege delar av den felles verdsarva vår gått tapt for alltid, eller fått alvorlege skadar for eksempel i Ukraina, Nagorno Karabakh, og i Palestina.