Studio 2

Kultur og aktualitet rett i lomma? Ida Yasin Andersen, Kristian Bendiksen og Einar Lie Slangsvold gir deg det beste fra Studio 2.

Sultkatastrofen holodomor anerkjent som folkemord

19.12.2022 12 min

Sultkatastrofen som kalles for holodomor er et smertefullt kapittel i Ukrainas historie og en av grunnene til det vanskelige forholdet til Russland. Nå anerkjenner EU hungerskatastrofen som skjedde for 90 år siden, som et folkemord. Arve Hansen er rådgiver i Helsingforskomiteen og forfatter av boken "Ukraina - historien, menneskene, krigen", og forklarer hva som skjedde da millioner av mennesker sultet etter feilslåtte kornavlinger på grunn av tørke - kombinert med Stalins nådeløse femårsplaner for Sovjetunionen.