Studio 2

Kultur og aktualitet rett i lomma? Zofia Paszkiewicz, Kristian Bendiksen og Einar Lie Slangsvold gir deg det beste fra Studio 2.

Fornorskningspolitikk

26.07.2018 16 min

I over 100 år forsøkte den norske staten å gjøre samer og kvener til gode nordmenn. Små samiske barn ble sendt hjemmefra og fikk ikke snakke norsk. Myndighetene målte hodet til samer og kvener. Kvensk ble kalt et bastardspråk. Nå har vi fått på plass en sannhetskommisjon - som skal granske uretten som ble begått mot samer, kvener og norskfinner. Med Aslak Heaika Hætta Bjørn og Sandra Marja West.