Stanghelle

Harald Stanghelles portretter av markante personer der både intervjuer med brodd og lune samtaler om viktige livserfaringer hører hjemme.