Røverradion i NRK P2

Bli med inn i den kriminelle verden. Hvorfor ender man opp i fengsel? Hvordan er livet bak murene? Og hva er rett straff? Laga av og med innsatte.

Fengsel i utlandet - i Norge

11.09.2022 29 min

En fjerdedel av innsatte i norske fengsler har ikke norsk statsborgerskap. Hvorfor er det sånn? Og hvordan er det å være utenlandsk innsatt i Norge?