Macbeth

Macbeth vender hjem etter et blodig slag der han sammen med kongens hær har kjempet, og vunnet. På veien treffer han tre hekser som kommer med en underlig spådom om hans framtid, en spådom som etter hvert får store konsekvenser.

Macbeth AKT 3 av William Shakespeare

01.10.2018 · 25 min

Det er stor oppstandelse da mordet på kong Duncan blir oppdaget. Skylden legges på Kong Duncans egne sønner, som flykter fra landet. Forfatter: William Shakespeare. Hørespillet er basert på oversettelser av – Morten Krogstad, Ragnar Olsen og Inger Hagerup. Komponist: Marius Christiansen, Lyddesign: Nils Jakob Langvik, Produsent: Øystein Kjennerud, Regi: Else Barratt-Due Medvirkende: Macbeth: Nicolai Cleve Broch, Lady Macbeth: Charlotte Frogner, Banquo: Morten Svartveit, Lennox: Frank Kjosås, Ross: Bartek Kaminski, Fleance: Leonard Valestrand Eike, Første Morder: Fridtjov Såheim, Andre Morder: Svein Roger Karlsen, Tjeneren: Anders Mordal, Første Heks: Kjersti Dalseide, Andre Heks: Ingjerd Egeberg, Tredje Heks: Ulrikke Døvigen