Livet på gata

Radiodok-episoder som omhandler rus.

Søknad om nytt smil

12.12.2013 · 45 min

Ann er 36 år og har mistet 24 tenner. Det er en historie for hver tann hun har mistet- historier om tap, vold og misbruk. Uten tenner skammer hun seg over å smile. Uten et smil er det vanskelig for henne både å søke jobb og å møte andre mennesker. Nå vil hun ha nye tenner slik at hun kan smile igjen.