Det er et spøkelse i likningen, dr. Nash!

På vei hjem fra Abelprisutdeling i Norge døde den geniforklarte matematikeren John Nash. I sin siste forelesning sa han at han var på sporet av en ligning som ville endre vår forståelse av verden. Hva om han hadde rett?

Det er et spøkelse i likningen, dr. Nash! Del 3

19.10.2017 56 min

John Nash snakket om en ny teori med kraft til å endre vårt verdensbilde. Kan virkelig det gamle matematikkgeniet ha pønsket ut en banebrytende forbedring av Einsteins relativitetsteori?