Da staten ranet jødene

Under andre verdenskrig tar nazistene alt jødene i Norge eier. Etter krigen starter kampen for å få verdiene tilbake, helt uten hjelp fra samfunnet.

Ranet - Da staten ranet jødene (1:3)

23.08.2023 51 min

Nazi-regimet vil utslette jødene – deres liv, kultur og arv. Som et ledd i dette beslaglegger myndighetene alle jødiske verdier.