Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Har Huitfeldt uforvarende delt innsideinformasjon med sin mann?

31.08.2023 15 min

Økokrim mener det ikke er grunnlag for etterforskning av ekteparet Huitfeldt for innsidehandel. Svært underlig mener jusprofessor, og ekspert på innsidehandel, som sammenligner saken med Borten Moes aksjekjøp i Kongsberg våpenindustri.