Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Usselt spill eller politiske realiteter i eldreomsorgen

26.10.2021 15 min

Den forrige regjeringen drev et usselt politisk spill om eldreomsorgen, påstår Stjørdals ordfører. Det siste regjeringen Solberg gjorde før de gikk av, var å forslå stans i prosjektet de selv satte i gang med statsfinansiert eldreomsorg. Ordførerne ber nå den nye regjeringen ordne opp, og finne penger til et prosjekt de har vært imot fra starten av.