Politisk kvarter

Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill.

Arbeidsinnvandring gir økte forskjeller

24.01.2019 14 min

Forskningen har talt: De rike vinner, fattige taper på arbeidsinnvandring. De som har tjent lite, taper jobb og inntekt og den sosiale mobiliteten går ned, viser ny rapport. Knut Røed, seniorforsker på Frischsenteret forteller om funnene. Bjørnar Moxnes i Rødt og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterer virkemidlene. Programleder Lilla Sølhusvik