Oppdatert

Det lille du trenger for å henge med på sakene alle snakker om. Kåret til Årets podkast i 2020 og 2022.

Dávvet (27): – Kan føle meg utrygg som same

06.02.2023 13 min

Hets, diskriminering og rasisme pregar framleis kvardagen til mange samar i dag – over 20 år etter at den norske stat sa unnskyld til samane for måten dei blei behandla på. For Dávvet Bruun-Solbakk er det ei skremmande oppleving å gå ut døra med den samiske kofta på. Korleis er det eigentleg å vere ung same i dag? Sápmelaččat vásihit ain cielaheami, vealaheami ja rasismma sin árgabeaivvis. Vaikko lea badjel 20 jagi áigi go Norgga stáda ánui ándagassii dáruiduhttima geažil. Go Dávvet Bruun-Solbakk čiŋáda gávttiin, de son maid seammás ráhkkana vásihit sámevaši. Movt dat lea leat nuorra sápmelaš odne?