Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

12.03.2021 Nyhetsmorgen

12.03.2021 · 1 t 30 min

Det er ett år siden i dag. Koronapandemien var for alvor kommet til Norge og landet stengte. Dugnaden var begynt.... og hvordan er det da å fylle 18 år? I Nyhetsmorgen treffer vi 18-åringen Vilma, intensivsykepleieren som møtte de første pasienetene og de som tok avgjørelsen om å stenge. Andre nyheter: Det er flertall i Stortinget for å vurdere om de første oljearbeiderne skal få erstatning for helseplagene de har fått - arbeidsministeren er lydhør. I USA har Joe Biden holdt sin første store TV-sendte tale til det amerikanske folket. Han lover vaksine til alle voksne innen 1. mai. Nyhetsmorgen med Ugo Fermariello og Anne Jetlund Hansen.