Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

22.01.2021 Nyhetsmorgen

22.01.2021 1 t 30 min

Koronavaksinene fungerer ikke så godt på de muterte virusene-variantene som nå sprer seg flere steder i verden. Det viser en ny studie. Og da er spørsmålet hvilke konsekvenser det får for vaksineprogrammene 31 personer ble drept i Norge i fjor. Det er det høyeste som er registrert de siste syv årene. Tallet på drapsforsøk har også steget de siste årene I dag trer FN-traktaten om forbud mot atomvåpen i kraft - men verken atommaktene eller Norge har sluttet seg til avtalen, så hva er poenget?