Museum - et program om norsk historie

Et reportasjeprogram om norsk og nordisk historie og arkeologi. Programledene Øyvind Arntsen og Jan Henrik Ihlebæk reiser land og strand rundt i kulturhistorien. Dette er ikke et studioprogram. Alle reportasjene er "ut på tur" i skog og mark. Temaene er hentet fra arkeologi, historie, kunst og kulturhistorie. MUSEUM sendes i P2 på lørdager kl 16.03 med reprise søndag morgen kl 07.30. MUSEUM har vært på lufta siden 2001, og legger stadig ut nye og gamle programmer for podkast og nettradio.

Slaveskipet Fredensborg

18.01.2019 26 min

Det skulle gå over 200 år før restene etter slaveskipet Fredensborg ble funnet på bunnen øst på Tromøy ved Arendal. Funnet har knyttet oss til en forferdelig trafikk med slaver fra Afrika til Karibia. «For 20 år siden hadde vi den første utstillingen om dette skipet. Men da bare som presentasjon av et skip. Denne gang knytter vi utstillingen til at Fredensborg var fullt og helt med i frakt av slaver fra Afrika til Karibia. Og vi trekker linjene fram til i dag, hvor vi fortsatt har slavehandel i verden, sier historiker og rådgiver, Ingvild Velure På Kuben Museum og arkiv i Arendal vises en usminket utstilling. Her er brennjern som ble brukt til å merke slavene, her er bøyler som ble brukt til å lenke to og to slaver ammen i skipets lasterom. «Denne trekantfarten handler jo kun om en ting. Det var profitt. Fredensborg seilte fra København til Gullkysten i Afrika med våpen brennevin og krutt. Derfra bar det videre fullastet med slaver til sukkerplantasjene i Karibia. Derfra seilte det tilbake til København med det verdifulle sukkeret, litt krydder og noen få slaver som var bestilt av kjøpmenn i København, forteller Fie Skaar Trysnes. Hun er historiker og leder for formidlingsavdeling ved Kuben. Helt øst på Tromøy er det reist en minnevarde over Fredensborgs forlis. Lokalhistoriker Jan Ommundsen tar oss med dit. Her slår havet hardt mot granitten og det var her ute Fredensborg forliste torsdag 1. desember 1768. I 1974 fant de lokale dykkerne skipet. Det var brødrene Leif og Tore Svalesen og Odd Keilon Osmundsen. Foruten å dyrke dykkerhobbyen, var de også interessert i marinarkeologi. Det som var igjen av skipet ble hentet opp og danner grunnlaget for den nye utstillingen om Slaveskipet Fredensborg. «Anslagsvis fraktet norsk-danske skip 80 000 slaver mellom Afrika og Karibia på 1700-tallet, sier Fie Skar Trysnes.