Millionærhjerne

Har du lyst til å bli rik? Christian Strand får oppskriften fra unge millionærer som har tjent fett på alt fra vasking til kryptokunst.