Mellom himmel og jord

I Mellom himmel og jord stiller vi små og store spørsmål om livet. Om verdier, tro og tvil i vår tid. himmelogjord@nrk.no

Lyset og universet. Fjeset til Jesus. Førebiletet Helge Ingstad.

18.02.2019 44 min

Universet før lyset braut gjennom - kva var før Big Bang? Frå konge til lidande menneske - Jesus har blitt framstilt på mange måtar gjennom historien. Kvifor har vi idol? Kan vi ikkje berre vere oss sjølv? I studio: Camilla Tjønn Thingvoll og Ove Gundersen.