Den amerikanske stormen

Konspirasjoner, politikerhat, og et kuppforsøk på USAs kongress. Det amerikanske demokratiet er i oppløsning. Korrespondent Tove Bjørgaas og journalist Camilla Bergland legger ut på en reise på jakt etter svar. Er USA på randen til borgerkrig?

Den amerikanske stormen (4:4)

19.10.2022 21 min

Stormen herjer i USA. Forskjellene mellom fattig og rik galopperer, det er jevnlige skoleskytinger, og rasismen preger store deler av samfunnet. Likevel er det ikke de store strukturelle problemene politikerne i landet ser ut til å ta tak i. Det er enkeltsakene som får mye av oppmerksomheten. Og i årets valgkamp er det én enkeltsak som overskygger de fleste andre, som flere får kjenne på kroppen. Tove og Camilla reiser dit abort er blitt helt forbudt.