Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Ketamin og du kommer til å bli fin

28.06.2023 34 min

Martin har spørsmål om ketaminbruk, Jonis har spørsmål om tid og Henrik mener Martin og Jonis har en diskusjon som er på gresnen.