Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Kvinnedag, flytte hjem og mobbedroner

08.03.2023 42 min

Jonis skal flytte hjem til moren sin, Martin har hatt premiere på show og Henrik har lest om droner. Sammen avslører de spennende nyheter.