Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Alfa brøl, piss og lukt

12.09.2022 30 min

Gutta kårer Dyngas mest alfa brøl. I tillegg svarer vi på masse deilige søppelspørmål fra deg som hører på.