Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Dør eller hjul og hvordan få nye venner?

28.03.2022 23 min

Det er spørsmålsekstravagansa i Dynga. Er det flest dører eller hjul i verden? Hvordan får beholde venner på ny skole? Kommer alle i samme fengsel? Alt dette får du svar på.