Øyer-drapet

Politiet får melding om røykutvikling i Øyer. Når politiet undersøker stedet gjør de et funn som sprer frykt i bygda.

Øyer-drapet (1:2)

30.10.2022 34 min

Politiet får melding om røykutvikling i Øyer. Når politiet undersøker stedet gjør de et funn som sprer frykt i bygda.