Tirill

Tirill

Tirill: Man kan jo ikke være full hver gang... (10:12)

10.01.2018 38 min

Tirill har vært på fest, og reflekterer sammen med Peder hvor mye mer åpen hun er når det er alkohol inne i bildet enn uten. Hun får veldig mye ut av å slippe seg løs sammen med venner. Samtidig, som hun sier: «man kan jo ikke være full hver gang», så hvordan skal hun overføre det motet til hverdagslivet? Tirill forteller også om en gammel venn som kanskje er mer enn en venn - og at hun møter han på en annen måte nå som hun går i terapi.