Tungtvannsaksjonene

Under 2. verdenskrig frykter man at Nazi-Tyskland bruker norsk tungtvann for å utvikle atomvåpen. Det settes i gang dristige sabotasjeaksjoner for å sprenge produksjonsanlegget på Rjukan.

Tungtvannsaksjonene bonusepisode

08.06.2022 42 min

Hva betydde egentlig tungtvannsaksjonene - både under krigen og etterpå? Historiker Lars Borgersrud og forfatter Jan Ketil Arnulf forteller om Norge som atommakt og tungtvannsprodusent etter 1945.